ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання безповоротної добровільної фінансової допомоги

 

Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://www.m1.tv/ (далі – «Сайт»), які далі іменуються як «Благодійник», і є офіційною і публічною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕЛЕОДИН», ЄРДПОУ 30177781, ІПН 301777826594, далі іменується «Товариство», в особі Генерального директора Перцева Сергія Олександровича, що діє на підставі Статуту, укласти договір безповоротної добровільної фінансової допомоги (далі – Договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче:

 

1. Терміни та визначення:

 

1.1. Акцепт – повне і безумовне прийняття публічної оферти на укладення Договору шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Товариства через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Товариства.

 

1.2. Безповоротна добровільна фінансова допомога (Пожертва) – грошовий переказ, здійснений Благодійником на рахунок Товариства з метою надання фінансової допомоги для підтримання діяльності редакції каналів «М1» та «М2» та підготовки проведення премії «M1 Music Awards. Перемога” на території України у зв’язку з військовою агресію Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», що здійснюється відповідно до умов цього Договору та визначений ст.729 ЦК України.

 

2. Предмет Договору:

 

2.1. Предметом цього Договору є безоплатна передача Благодійником на користь Товариства грошових коштів з метою надання фінансової допомоги для підтримання діяльності редакції каналів «М1» та «М2» та підготовки проведення премії «M1 Music Awards. Перемога” на території України у зв’язку з військовою агресію Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні».

 

2.2. Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору Пожертв.

 

2.3. Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.

 

2.4. Благодійник і Товариство погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про Акцепт Договору.

 

2.5. Договір розміщено на сайті https://www.m1.tv/ у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Товариства.

 

2.6. Благодійник не може запропонувати свої умови Договору.

 

3. Права і обов’язки Сторін

 

3.1. Товариство має право:
– отримувати Пожертву і використовувати її для досягнення мети, визначеної умовами даного Договору;
– за проханням Благодійника надавати інформацію про отриману Пожертву та її використання.

 

3.2. Благодійник має право:
– перерахувати Пожертву на рахунок Товариства у спосіб зазначений Договором;
– запросити інформацію щодо використання Пожертви.

 

4. Місце проведення збору коштів:

 
4.1. Збір Пожертви проводиться на території будь-якої з країн світу.
 

5. Термін збору коштів:

 
5.1. Збір Пожертви триває до моменту припинення або скасування воєнного стану на території України відповідним указом Президента України.
 

6. Витрати

 

6.1. Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням Пожертви, несе Благодійник.
 

7. Інші умови

 
7.1. Благодійник самостійно визначає розмір Пожертви.
 
7.2. Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.
 
7.3. Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Пожертви.
 
7.4. Цей Договір може бути змінений Товариством в односторонньому порядку, шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті.
 
7.5. З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і належного виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних.
 
7.6. До відносин між Благодійником і Товариством застосовується чинне законодавство України.

Ефір